Eten, drinken en spulletjes.
Ik ben niet in het bezit van luiers, flessen, extra kleding voor ongelukjes.
Indien er door ons drinken, eten, fruit wordt verzorgd berekenen we dit volgens de Nibudprijzen.
Vakantie/vrije dagen/onbetaalde dagen
Tijdens de afwezigheid/vakantie van Jokidoki Gastouderopvang zijn er geen kosten voor de opvang bij Jokidoki Gastouderopvang. (dit is
ongeveer het aantal uren wat je in 5 a 6 weken zou afnemen verdeeld over een jaar. Is de opvang korter dan een jaar, heb je dus ook
minder onbetaalde uren) Neem je een vrije dag, dan trek ik dat van de uren af die je door afwezigheid van Jokidoki onbetaald mag
opnemen. Met in acht neming van de voorwaarden voor een vrije dag. Dan kan het dus zijn dat de onbetaalde op te nemen uren al op zijn
als Jokidoki dicht is. Dan worden de uren tijdens afwezigheid van Jokidoki doorberekend. Als de opvang, om wat voor reden dan ook,
eerder opgezegd wordt volgt er een nacalculatie van de vakantie uren. Zijn er te veel vakantie uren opgenomen, worden deze uren in de
laatste opvangmaand alsnog gefactureerd. Alle andere uren dat u uw kind(eren) niet brengt worden in rekening gebracht. Ook met
eventueel zwangerschapsverlof loopt het contract gewoon door. Wilt u een vrije dag of een dag afzeggen of een vakantie door geven dan
kan dat onbetaald zijn als de contracturen die maand al gehaald zijn. Er zijn wel voorwaarden aan kosteloze dagen. Een voorwaarde voor
een onbetaalde vrije dag of vakantie is de periode dat er afgemeld wordt. Voor een vrije dag is dat minimaal 7 werkdagen en voor
vakantie is dat minimaal 2 maanden van te voren. Voorbeeld; twee dagen van te voren afbellen houdt dus in dat de afgesproken uren
worden berekend. Of op dezelfde dag later brengen of eerder ophalen of afzeggen worden de afgesproken uren ook gewoon
doorberekend, ook al zijn de contracturen al gemaakt. Wordt de opvang eerder opgezegd, dan worden de onbetaalde uren opnieuw
berekend over de periode van opvang. Dan kan het dus zijn dat er te veel vrije uren zijn opgenomen. Deze worden dan nog gefactureerd
bij de laatste factuur.
Ziekte
Bij ziekte worden de eerste 7 afgesproken opvangdagen volgens de afgesproken uren doorberekend. Is/zijn jouw kind(eren) langer ziek betaald je alleen
de contracturen. Bij ziekte van de gastouder is geen betaling verschuldigd. Is jouw kind ziek en heeft het geen ernstig besmettelijke ziekte, mag jouw
kind in overleg komen. Heeft jouw kind diarree of geeft het over dan kan er geen opvang plaats vinden. Jokidoki mag geen medicijnen geven. Wel dient
ziekte voor het brengen gemeld te worden. Jokidoki moet ook rekening houden met de andere kinderen qua hygiene en besmettingsgevaar en voor
eventuele zwangere moeders en baby’s. Is jouw kind ziek bij Jokidoki dien je goed bereikbaar te zijn om je kind eventueel eerder op te halen mocht het
ziektebeeld verergeren. Mochten er andere situaties voor komen waardoor je beslist jouw kind(eren) niet te brengen terwijl Jokidoki Gastouderopvang
wel open is, dan is dat een eigen keuze en worden de uren in rekening gebracht.                                                                                           
Berekening en hantering contracturen.
De contracten worden in uren per week afgesloten. De facturen gaan per kalendermaand. Bij een 4 weekse maand heb je dus 32 uur opvang afgenomen.
Bij een 5 weekse maand neem je dus 40 uur opvang af en heb je dus meer uren afgenomen dan dat je vergoeding hebt gekregen. Dat is dus ook de reden
dat er verschil zit in de facturen. Jokidoki hanteert de uren van het contract per week. Wordt er te weinig afgenomen gelden de verplichte
contracturen. Het is dus ook mogelijk dat er meer wordt afgenomen dan de contracturen, dan gelden de afgenomen uren. Te weinig afgenomen uren
kunnen niet gecompenseerd worden met al in een andere maand te veel afgenomen of eventueel in een volgende maand nog op te nemen uren. Te veel
afgenomen uren kunnen ook niet gecompenseerd worden met afgenomen uren of nog af te nemen uren in een eventuele andere maand waar minder uren
opvang nodig is. Elke maand begint met een nieuwe telling van de uren en tellen de contracturen die per week afgenomen moeten worden.
Extra informatie en uitleg over de gang van zaken bij Jokidoki: Jouw kind(eren) op de dag van opvang later brengen dan was afgesproken is in
overleg geen probleem, maar de eerste afgesproken tijd geldt. Dit houd niet in dat er automatisch een urenverschuiving plaats vindt. De ophaaltijd
blijft staan, dus wordt de ophaaltijd ook later dan worden die uren doorberekend. Verandering van breng- en haaltijden gaat natuurlijk in overleg. Jouw
kind(eren) eerder ophalen is mogelijk, maar heeft geen invloed op de afgesproken uren van die dag. De afgesproken uren worden berekend.
Vervoer
Jokidoki is in het bezit van een buggy, een fiets en een auto. Op en in alle vervoersmiddelen zitten goedgekeurde, veilige zitjes voor alle kinderen.
Afhankelijk van het weer en de afstand, vervoer ik de kinderen in alle soorten vervoer.
Sociale media,
Jokidoki gaat mee met de tijd en heeft Twitter, Facebook, Blog en een website. Op deze sociale media gebruik ik foto’s van de kinderen. Jokidoki gaat
daar heel zorgvuldig mee om. Er wordt goed bekeken wat er wel en wat er niet geplaatst wordt. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat
aangeven. Er worden nooit namen genoemd.
ZZP’er werkt samen met SKSG, Kamer van Koophandelnummer 01124807, LRKP nr 721463356