Eten, drinken en spulletjes.
Ik ben niet in het bezit van luiers, flessen, extra kleding voor ongelukjes.
Als er door ons drinken, eten, fruit wordt verzorgd berekenen we een vergoeding. Zelf drinken voor de hele dag, fruit voor 2 fruitmomenten en eten voor de lunch mee geven kan  ook.
Vakantie/vrije dagen/onbetaalde dagen.
Tijdens de afwezigheid/vakantie van Jokidoki Gastouderopvang zijn er geen kosten voor de opvang bij Jokidoki Gastouderopvang. Alle andere uren dat je je kind(eren) niet brengt, terwijl Jokidoki Gastouderopvang gewoon opvang biedt, worden in rekening gebracht. Ook met eventueel zwangerschapsverlof loopt het contract gewoon door.
Erkende nationale feestdagen is de kinderopvang gesloten. Jokidoki Gastouderopvang dus ook. Deze dagen worden wel berekend, ouders krijgen deze dagen ook kinderopvangtoeslag vergoeding.
Ziekte.
Door de coronacrisis zijn er strengere regels dan hieronder beschreven. Onder ziek zijn vallen nu ook alle kenmerken van het covid-19 virus. Neusverkouden, snottebel, verhoging vanaf 37,5, koorts vanaf 38, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, luchtwegklachten etc, bij zowel kinderen als ouders, valt onder ziek en dan kunnen de kinderen en ouders helaas niet naar de opvang komen. Brengen is bij de voordeur, ouders blijven buiten, op 1,5 meter afstand. Ophalen is bij de voordeur, ouders blijven buiten, op 1,5 meter afstand. Ook de ouders onderling, mocht het zo uitkomen dat er tegelijk kinderen worden gehaald, houden onderling 1,5 meter afstand. Kom je kind alleen ophalen, zonder broertjes of zusjes die niet in de opvang zitten, of die dag niet in de opvang zitten.
De opvangkosten tijdens de corona crisis (ook bij ziekte van de gastouder) worden doorberekend, dit is ook nodig om recht te houden op de kinderopvangtoeslag.
Buiten de covid-19, andere bijzonderheden of pandemie geldt:
Bij ziekte van de gastouder is geen betaling verschuldigd. Bij ziekte van het kind worden de eerste 7 afgesproken opvangdagen volgens de afgesproken uren doorberekend. Is/zijn jouw kind(eren) langer ziek betaal je alleen de contracturen. De uren die niet afgenomen worden vanwege ziekte van het kind, kunnen niet ingehaald, verplaatst of geruild worden. Is je kind ziek en heeft je kind geen (ernstig) besmettelijke ziekte, mag je kind in overleg komen. Heeft het kind koorts, diarree of geeft het over dan is je kind ziek en blijft het thuis. Als het kind in de ochtend, voor het brengen, al een paracetamol heeft gekregen, is het niet mogelijk om het kind, zonder overleg, te brengen. Als medicatie zoals paracetamol of zetpil nodig is, is je kind dus ziek! Jokidoki mag geen medicijnen geven. Ziekte dient altijd voor het brengen gemeld te worden. Jokidoki moet ook rekening houden met de andere kinderen qua besmetting en voor eventuele zwangere moeders en baby’s.
Is je kind ziek en breng je het, na overleg, bij Jokidoki, dien je goed bereikbaar te zijn om je kind eerder op te halen, mocht het ziektebeeld verergeren of je kind de drukte van de opvang niet meer aan kunnen.
Ouders verwachten van mij de goede zorgen voor hun kind(eren). Ten alle tijden. Dat is ook wat we afspreken middels een contract. Dat is ook wat elk kind verdient. Om dat te kunnen waarborgen voor alle kinderen in de opvang, verwacht ik dan ook van ouders dat er voordat een ziek kind gebracht wordt, goed nagedacht wordt over de gevolgen voor het kind als het ziek naar de opvang gaat. Kan je kind mee naar buiten? Kan je kind mee met de geplande uitstapjes en redt de kleine het om mee te gaan de hondjes uit laten?
Er is ook een verantwoordelijkheid naar de andere gezinnen. De andere kinderen kunnen ook besmet worden en dat heeft invloed op de gezinnen die ook moeten werken. Dat geldt natuurlijk ook voor mijn gezin en mijn eigen gezondheid. Ik kan ook ziek worden en dan heeft iedereen een probleem.  Een ziek kind in de opvang hoeft geen probleem te zijn, sommige kinderen liggen lekker onder een dekentje op de bank, maar andere kinderen willen graag de hele dag lekker op schoot hangen. Dan is het de vraag of het haalbaar is om het zieke kindje de aandacht te kunnen geven die het nodig heeft met alle andere opvangkinderen die ook mijn aandacht verdienen en nodig hebben. Vandaar dat zieke kinderen brengen niet zonder overleg zo maar kan. Een kind is immers ook het liefste bij de ouders thuis als ze ziek zijn. In overleg is veel mogelijk. Als kinderen koorts hebben door het krijgen van tandjes of doordat ze een prikje hebben gehad of door andere verklaarbare redenen zich niet fit voelen, is opvang vaak wel mogelijk. Maar overleg in deze gevallen is zeer wenselijk.
Mochten er andere situaties voorkomen waardoor je beslist je kind(eren) niet te brengen terwijl Jokidoki Gastouderopvang wel open is, dan is dat een eigen keuze en worden de uren in rekening gebracht. De uren zijn door een contractondertekening voor jouw kind gereserveerd. Deze uren kunnen niet altijd geruild of verplaatst worden. Jokidoki zit, over het algemeen, alle dagen vol. Dus is er vaak geen plek.
Berekening en hantering contracturen.
De contracten worden in uren per week afgesloten. De facturen gaan per kalendermaand. Bij een contract krijg je, afhankelijk van je inkomen, dus een vergoeding van de belasting voor het gemiddelde aantal uren per maand. Bij een contract van 8 uur per week en een maand van 4 weken heb je dus 32 uur opvang afgenomen. Bij een maand van 5 weken neem je dan dus 40 uur opvang af en heb je dus meer uren afgenomen dan dat je vergoeding hebt gekregen. Dat is ook de reden dat er verschil zit in de facturen. Jokidoki hanteert de uren van het contract per week. Wordt er te weinig afgenomen gelden de verplichte contracturen. Het is dus ook mogelijk dat er meer wordt afgenomen dan de contracturen, dan gelden de afgenomen uren. Te weinig afgenomen uren kunnen niet gecompenseerd worden met al in een andere maand te veel afgenomen of eventueel in een volgende maand nog op te nemen uren. Te veel afgenomen uren kunnen ook niet gecompenseerd worden met afgenomen uren of nog af te nemen uren in een eventuele andere maand waar minder uren opvang nodig is. Elke maand begint met een nieuwe telling van de uren en dan tellen de contracturen die per week afgenomen moeten worden.
Breng- en haaltijden:
Er worden vaste breng- en haaltijden afgesproken. Met deze tijden houd ik rekening met het geven van flesjes, naar bed brengen of uit bed halen, het verschonen, naar buiten gaan, knutselen, fruit eten etc. Mijn planning en tijdschema valt dus in duigen als er van de breng- en ophaaltijden afgeweken wordt! Ook al is dat maar 10 minuten! Kinderen moeten dan onnodig wachten op hun flesje of verschoning! Als op tijd komen echt niet lukt, laat het even tijdig weten, dan kan ik mijn planning aanpassen en hebben de kinderen er geen hinder van. Jouw kind(eren) op de dag van opvang later brengen dan was afgesproken, is in overleg geen probleem, maar de eerste afgesproken tijd geldt voor de te betalen uren. Overleg over later brengen dient minimaal een dag voor de opvang dag bekend te zijn. Dit houdt niet in dat er automatisch een urenverschuiving plaats vindt. De ophaaltijd blijft staan, dus wordt, in overleg, de ophaaltijd ook later, dan worden die uren doorberekend. Later ophalen is niet altijd mogelijk! Jouw kind(eren) eerder ophalen is mogelijk, maar heeft geen invloed op de afgesproken uren van die dag. De afgesproken uren worden berekend. Voor de rust in de opvang is het belangrijk dat er weinig breng- en haalmomenten zijn. Er is dus een minimale afname van uren per dag. Minimale afname per dag is 6 uur. Een contract met Jokidoki kan vanaf 8 uur per week. Flexibele opvang is maatwerk en niet altijd mogelijk. Vervoer.Jokidoki is in het bezit van een auto. In dit vervoersmiddel zitten goedgekeurde, veilige zitjes voor alle kinderen. Afhankelijk van het weer en de afstand, vervoer ik de kinderen in de auto.  Sociale media, Jokidoki gaat mee met de tijd en heeft Twitter, Facebook, Blog en een website. Op deze sociale media gebruik ik foto’s van de kinderen. Jokidoki gaat daar heel zorgvuldig mee om. Er wordt goed bekeken wat er wel en wat er niet geplaatst wordt. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat aangeven. Er worden nooit namen genoemd.


.