Even een uitleg over de urenlijst. Dit in het verband met het bijhouden van eventuele, door de ouders, terug te betalen vergoeding van
de opvanguren aan de belasting. (de te ontvangen vergoeding van uren die wel zijn afgenomen, maar niet zijn doorgegeven aan de
belasting kan je tot februari van het opvolgende jaar nog declareren)
De plus/min uren.
Gedurende het jaar heeft Jokidoki dagen dat er geen mogelijkheid is om opvang te bieden. Dit in verband met andere verplichtingen
of vakantie of een andere reden. Deze uren zijn verwerkt in een programma wat ik gebruik voor de urenfacturatie. Dit programma
berekend dus hoeveel uren je onbetaald afwezig bent bij Jokidoki. Deze uren mag je vrij opmaken. Met in acht neming van de
aangegeven voorwaarden voor onbetaalde uren, die terug te lezen zijn bij de extra informatie. Zijn deze opvanguren opgemaakt, dan
moeten de resterende maanden de contracturen en eventuele meeruren die afgesproken zijn betaald worden. Ongeacht of Jokidoki
aanwezig is of niet. Overgebleven uren kun niet mee genomen worden naar het volgende jaar.
Afwezigheid uren van Jokidoki
Deze kolom geeft aan hoeveel uren er te veel of te weinig zijn afgenomen volgens de vergoeding van de belasting. Dit aantal uren moet
je aan het eind van het jaar terug betalen of nog ontvangen. (te weinig is natuurlijk terug betalen en te veel is nog te ontvangen)
Als je de niet afgenomen uren niet tijdig meld bij de belastingdienst, krijg je de vergoeding voor die uren dus wel uitbetaald, maar de
vergoeding van die uren moet aan het eind van het jaar terug betaald worden omdat je deze uren in de afwezige uren van Jokidoki
niet hebt afgenomen, maar wel hebt uit laten betalen. Deze uren blijven dan dus altijd een post voor jullie om terug te betalen. (Tenzij
er heel veel uren te veel worden afgenomen en die uren de onbetaalde vakantie uren en de afwezige uren van Jokidoki compenseren. )
Deze kolommen zijn de daadwerkelijk opgenomen uren. Dus afwezige uren en ziekte van de gastouder zijn hierin niet mee genomen.
Het kan dus heel goed zijn dat de uren voor de gastouder kloppen en dat er toch minuren voor de belasting gemaakt worden. De
kolommen zijn puur voor jullie eigen inzicht bedoeld. Zo kom je aan het eind van het jaar niet voor verrassingen te staan. Je weet nu
elke maand waar je aan toe bent. Jokidoki is niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen in uren die er terug betaald moeten
worden. De ouder is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en correct aangeven van uren bij de belasting.